Легенда за перлата

По времето, когато планетата Земя била млада, още си нямала име, тя отговаряла на представата за Библейския Рай.

Под ръба на Земния Рай Световният океан блъскал вълните си, пришпорван от силни ветрове, разстилащи гигантски пелени от морска пяна по четирите посоки на света.

Там, някъде сред вълните, се състезавали по сила, мъжество и храброст двама верни приятели Делфина и Кита Оркас.
Делфинът бил по – бърз, ловък и хитър, но затова пък силата и мъжеството на Оркас били непобедими.

- Чувал ли си за Черните пещери? - попитал Делфинът. Оркас утихнал заинтригуван.
- В морските дълбини, недалеч от Златния коралов риф, живее Мауна Ел – Майката на мидите, продължил Делфинът. – Тя държи Ключа към благополучието на Земния свят. В себе си тя крие Пет особени Перли с магическа сила. Ако ти откриеш и като доказателство донесеш тук горе една от нейните пет дъщери – Перлите на Съдбата, покорно ще ти отстъпя първенството, аз и делфините от целия океан ще ти се поклоним.

Оркас, който бил нетърпелив и малко горделив, приел предизвикателството и се гмурнал в дълбините без да дочака края на историята, която Делфина умишлено прикрил.
Старите рибари разказвали на синовете си, че магическата сила на Петте Перли удържа божествената хармония на Битието срещу вечно настъпващия Хаос.

- Кремава Перла /екрю/ – Панацеята срещу всички болести и мъка, отърсваща душата от безнадежността и страха /елемент вода/; ЗА УСПЕХ
- Оранжевата Перла е Фортуна, разпръскваща по света Късмет и Щастие /елемент Огън/; ЗА ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ И ЗАСИЛВАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА
- Лилавата Перла е рицарят на Силата – безусловна хармония между духовното и физическото начало /елемент въздух/; БОГАТСТВО И БЛАГОДЕНСТВИЕ
- Черната Перла е Аналогът на Земната твърд, Съзидателката, пазителка на Мъдросттта и Творчеството /елемент земя/; ЗА ЛЮБОВ
- Бялата Перла – Царицата на перлите, пазителка на любовта – КЛЮЧ КЪМ ВСЯКО НАЧАЛО. Тя е последният пети елемент на съзиданието.

СЪВКУПНОСТ ОТ СЕДЕМТЕ ЦВЯТА НА ДЪГАТА.
Голямо нещастие грози целия свят, ако някой обезпокой Мауна Ел, повтаряли всички рибари. Петте перли на Събдата ще загубят магическата си сила в битката с Великяия Хаос. На Земята ще се възцари Мрак.

В голямото си търсене в морските дълбини, достигайки до Черната пещера, Оркас ударил с огромната си опашка една скала, от която се откъртило парче, което полетяло и убило дузина от мидите, скрити в пещерата. Пронизителен писък разцепил тишината и една огромна мида Мауна Ел – Майката на мидите, бавно се отворила. Оркас застинал пред чудото, което се открило пред очите му. Пет изящни разноцветни перли във формата на Кръст искрели в тъмнината. Разноцветни отблясъци заиграли в магически танц пред очите му, а Бялата перла в средата имала толкова мощно излъчване, че го заслепила за миг. Мауна Ел проговорила с нежен, но изпълнен с тъга глас:

- Какво стори на децата ми, Сине на Океана? Виж перлите в тялото ми и знай, че с мен и светът ще умре. Оркас се вгледал в перлите – блясъкът им започнал бавно да помръква и Китът се разплакал неудържимо, молейки за прошка Мауна Ел.

- Не плачи Оркас, не всичко е загубено. Вземи Бялата перла, тя е Ключът и не трябва да бъде изгубена. Бързай към горния свят да съобщиш вестта – докато не се открият останалите четири перли, които са различни по между си, Мракът ще се възцари над Съвършенната хармонията. И за да съм сигурна, че няма да загубиш Бялата перла, тялото ти ще бъде белязано с бели петна, които да напомнят за Перлата, на всеки, който види теб или синовете ти.

- Не забравяйте - само когато намерите и останалите четири перли и ги подредите около бялата, само тогава ще се възцари завинаги Рай на Земята. Затова всеки, който носи Перла - притежава частица от Земния Рай и Съвършенната хармония и унищожава частица от Хаоса.
Оттогава до днес китовете от рода Оркас пазят Бялата перла. Неуморно кръстосват океанските дълбини в търсене на безвъзвратно загубените четири къса от Земния Рай.

Така завършва легендата за Мауна Ел – Царицата на перлите и се роди Изкуството за съчетанието на цветове, брои, големина и форма на различните перли в изящни бижута носещи Силата на Петте елемента – късовете от Земния Рай.
 
изночник - velmarperla.bg 
{START_COUNTER}